TÜİK, "İstatistiklerle Gençlik" bültenine yönelik eleştirilere yanıt verdi

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bazı internet sitelerinde “İstatistiklerle Gençlik” bülteninin gerçeği yansıtmadığına dair yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, söz konusu haber bülteninde 15-24 yaş grubundaki genç nüfusla ilgili verilen bilgilerin, TÜİK tarafından gerçekleştirilen hanehalkı araştırmaları ile idari kayıtların son dönem verilerine dayandığı ifade edildi.

Bültendeki spot ve altındaki bilgilerin, alan uygulaması 1-30 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen “Yaşam Memnuniyeti Araştırması”nın 2022 yılı uygulamasına dayandığı belirtilen açıklamada, anılan araştırmanın bireylerin genel mutluluk algısını, toplumsal değer yargılarını, temel yaşam alanlarındaki genel ve kamu hizmetlerinden memnuniyetlerini ölçmek, memnuniyet düzeylerinin zaman içindeki değişimini takip etmek amacıyla, 2003’ten itibaren düzenli olarak gerçekleştirildiği ve sonuçlarının yıllık olarak TÜİK’in web sayfasından açıklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, araştırma kapsamında, 18 ve daha yukarı yaştaki kişilerle yüz yüze görüşme yapılarak bilgi derlendiğine işaret edilerek, araştırma soruları içinde “Genel olarak yaşamınızı bir bütün halinde düşündüğünüzde kendinizi ne kadar mutlu hissedersiniz?” sorusuna verilen yanıtlardan bireylerin mutluluk düzeyinin elde edildiği vurgulandı.

Açıklamada, araştırmaya dair şu bilgilere yer verildi:

“Bireylerden Likert 5’li ölçeğine göre ‘çok mutlu’, ‘mutlu, ‘orta, ‘mutsuz’ ve ‘çok mutsuz’ şeklinde cevap alınmaktadır. Veri analizlerinde ‘çok mutlu ve ‘mutlu’ birleştirilerek ‘mutlu’, ‘mutsuz’ ve ‘çok mutsuz’ birleştirilerek ‘mutsuz’ şeklinde 3’lü ölçekte değerlendirmeler yapılarak yayımlanmaktadır. Haber bülteninde yer alan spot başlıkta kendini hem ‘mutlu’ hem de ‘orta’ düzeyde mutlu hissettiğini belirten genç nüfusun oranı verilmiştir. Yüzde 47,9 ile yüzde 36,4 oranlarının toplamı olan yüzde 84,3 oranı, kendini hem ‘mutlu’ hem de ‘orta’ seviyede mutlu hissettiğini belirten gençlerin oranıdır. Haber bülteninin ek tablolarında da yıllara göre değişimi gösteren bilgiler açıkça sunulmuştur. Haber bülteninde veri kaynakları ve detaylı tablolar açıkça sunulmuştur. TÜİK’in verileri gizleme gibi bir girişimi olmadığı gibi araştırma sonuçları şeffaf bir şekilde kullanıcılarla paylaşılmıştır.”

Kaynak URL