"Doğu Akdeniz’deki gaz Türkiye’siz taşınamaz"

İtalyan enerji şirketi ENI’nin üst yöneticisi (CEO) Claudio Descalzi, Doğu Akdeniz’de keşfe­dilen gazın Avrupa’ya taşınması için bazı ülkelerce gündeme geti­rilen Doğu Akdeniz Doğalgaz Bo­ru Hattı Projesi’nin (EastMed) “çok zor bir proje olduğunu” ve buna yönelik herhangi bir anlaş­manın Türkiye’yi de içermesi ge­rektiğini belirtti.

İtalyan basınında çıkan haber­lere göre, Descalzi, İtalyan par­lamentosunun alt kanadı Tem­silciler Meclisi’nde Dış İlişkiler Komitesi’nin özel oturumunda İtalyan milletvekillerinin Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları­na dair sorularını yanıtladı.

Descalzi, söz konusu bölgede son 10 yılda çok sayıda gaz kay­nağı keşfedildiğini ifade etti.

EastMed projesinin planla­ma, inşa gibi teknik açıdan kar­maşık bir proje olduğuna işaret eden Descalzi, buna İsrail, Gü­ney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yu­nanistan’ın karar vereceğini di­le getirerek, “Eastmed, çok zor olsa da yapılabilir bir proje. Bu­nunla beraber Türkiye’yi dışarı­da tutmak düşünülemez. Böyle bir anlaşma Türkiye ile de yapıl­malıdır. Bu konuda kesin bir şey diyemem çünkü bu benim yap­mam gereken bir tercih değil, di­ğer ülkelere saygım var” ifadele­rini kullandı.

EastMed projesiyle Doğu Ak­deniz’deki gazın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Girit Adası üzerinden Yunanistan’a, oradan da İtalya üzerinden Av­rupa’nın iç kısımlarına ulaştırıl­ması planlanıyor.

Kaynak URL