Ekonomi ve siyaset gündemi –  22 Kasım 2023

Ekonomi ve siyaset gündeminde öne çıkanlar…

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
TEBLİĞLER
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
İLÂN BÖLÜMÜ

Kaynak URL