Satış yasaklı sermaye piyasası araçları için düzenleme

Yasaklı statüdeki sermaye piyasası araçlarının satışına bazı şartlara bağlı olarak izin veren yönetmelikte düzenleme yapıldı.

Bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler tebliğinde değişiklikler yapan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğin, “Yasaklı sermaye piyasası araçları ile Borsalarda işlem görmeyen sermaye piyasası araçlarının satışı” başlıklı maddesine eklenen fıkraya göre, haklarında işlem yapma yasağı kararı alınmış kişilerin VİOP’daki mevcut açık pozisyonlara ilişkin takas veya teminat tamamlama yükümlülüklerinin yatırım kuruluşlarınca yerine getirilmesi durumunda, yatırım kuruluşları kendilerine söz konusu takas veya teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle borçlu olan müşterileri ile yatırım hizmet ve faaliyetleri bağlamında akdedilen sözleşmelerde hüküm bulunması kaydıyla kendi nezdinde yer alan hesaplardaki borçlu müşterilerine ait sermaye piyasası araçlarını borsada veya ilgili aracın borsada işlem görmemesi halinde borsa dışında satarak veya virmanlayarak alacaklarını tahsil edebilecekler.

Yapılacak satış işlemleri kapsamında gerekli kıymet tanım değişikliklerini yapmaya, hesaplar arası aktarım işlemlerine onay vermeye Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) yetkili olacak.

Yeni düzenlemeyle, haklarında işlem yapma yasağı kararı alınmış kişilerin işlem yapma yasağı uygulanmadan önce VİOP’da gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin takas veya teminat tamamlama yükümlülükleri, bugün itibarıyla daha önce doğmuş ve bu yükümlülüklerin yatırım kuruluşlarınca yerine getirilmiş olduğu hallere de uygulanacak.

Kaynak URL