Doğuştan elektrikli otobüs e-ATA Romanya yolcusu

Karsan CE­O’su Okan Baş, araçları bu yıl sonunda teslim etmeyi hedef­lediklerini belirterek, “İhale kapsamında Chitila’ya elekt­rikli otobüslerimizle birlikte, hızlı ve yavaş olmak üzere top­lam 28 adet şarj istasyonu da kuracağız. Böylece, Chitila şeh­rinin toplu taşıma sisteminin elektrikli dönüşümünü sağla­yacağız” dedi.

12 boyutu ile hizmet

İhaleyle Karsan olarak e-A­TA’nın 12 metrelik boyutu için ilk kez sözleşme imzaladıkla­rını aktaran Baş, “Bu ihaleyle birlikte, Romanya’da yollarda koşan 10 ve 18 metrelik e-ATA modelimizin, 12 metre boyutu ile hizmet vereceğimiz için ay­rıca gururluyuz” diye konuştu.

Şarj istasyonları da kuracağız

Romanya’nın, Karsan’ın ana pazarlarından biri olduğunu vurgulayan Baş, şu değerlen­dirmelerde bulundu: “Distri­bütörümüz Anadolu Automo­bil Rom ile Romanya pazarın­da Karsan markası güçlenerek büyüyor. Bugün itibarıyla Ro­manya’da 175 adet elektrikli Karsan markalı araç hizmet ve­riyor. Son kazandığımız Chiti­la ihalesi ve teslim edeceğimiz mevcut siparişlerimizle birlik­te sene sonunda ülkedeki araç parkımız 240 adede ulaşacak. İhale kapsamında şarj istas­yonları da kuracağız. Bu sayede Chitila şehrinin toplu taşıma sisteminin elektrikli dönüşü­münü de gerçekleştirmiş ola­cağız. Karsan olarak bir yandan hedef pazarlarımızdaki varlı­ğımızı güçlendirirken diğer ta­raftan yeni giriş yaptığımız pa­zarlarda gelişimimizi hızlan­dırmaya devam edeceğiz.”

Kaynak URL