Rusya’ya ‘Made in Türkiye’ çıkarması

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN-Mehtap HALICI

Geçtiğimiz yıl şubat ayın­da başlayan Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Mos­kova’ya tarihin en büyük ambar­go ve yaptırımlarıyla karşı kar­şıya bıraktı. Ukrayna savaşı ile birlikte birçok Batılı firma yap­tırımlar nedeniyle Rusya paza­rından çekilmek zorunda kal­dı. Gucci, Chanel, Hermes, LV­MH, Massimo Dutti, Zara, H&M, Adidas, Reebok, Levi’s, Bershka, Mango gibi özellikle küresel mo­da devleri ve perakende zincirle­rinin yokluğu Rus pazarında bü­yük bir boşluğa neden oldu.

Türk şirketleri ise bu süreçte Rusya pazarına ihracatını artır­maya devam ediyor. 145 milyon­dan fazla tüketici potansiyeli­ne sahip Rus pazarında, Türkiye uzun yıllardır altyapı ve müteah­hitlik hizmetleriyle yer aldı. An­cak son dönemde Türkiye, Rusya pazarında bu kez perakende, ev tekstili, ev ve mutfak gereçleri ile de yer almaya başladı.

Türk şirketleri satın almaya geçti

Geçmiş yıllarda var olan Türk markaları yeni mağazalar açtı, çı­kan zincirler Türk şirketlere sa­tıldı, pazara ilk kez adım atanlar ise hızlı büyüme içine girdi. Rus­ya’dan çıkan İspanyol Mango ve İngiliz devi Marks & Spencer’ın ülkedeki varlıklarını Türk iş in­sanı Hüsnü Özyeğin’e ait Fiba Holding, küresel ayakkabı piya­sasının en önemli oyuncuların­dan Reebok’un 100’den fazla ma­ğazasını da Türk şirketi Flo satın aldı. Satın alma görüşmeleri de­vam ederken bir yandan da Türk markaları Rusya pazarındaki bu boşluğu doldurmak adına Rus­ya’ya ilk kez adım atmaya başladı.

Boyner, iki markasıyla hızlı girdi

Perspective, Efor, İpekyol, Twist, Kiğılı, Koton, Penti, Co­lin’s, LC Waikiki, Mudo gibi Rus­ya’yı iyi bilen markaların artan gücüne yeni şirketler de katıldı. Türkiye’nin önde gelen grupla­rından Boyner Holding’e ait Bey­men bunlardan biri. Beymen bünyesindeki Club ve Network markaları Moskova’nın ünlü AVM’leri Aviapark, Metropolis ve Afimall City’de mağazalar aça­rak, Batılı ülkelere ait lüks mar­kaların boşluğunu dolduran en önemli Türk markalarından bi­ri oldu. Erkek giyim mağazası AC&Co Afimall City’de mağaza açarken, Rusya’daki ilk Loft ma­ğazası da faaliyete geçti

Madame Coco ve Karaca’dan mağaza

Türk perakende devlerinin Rusya ilgili sadece giyim ile sınır­lı kalmadı. Ev tekstilinin önem­li markaları da Rusya’ya rotasını çevirdi. Ev tekstili ve dekorasyo­nu ürünleri alanında Türkiye’nin en büyük zincirlerinden Madame Coco, Moskova yakınlarındaki Mega Himki alışveriş merkezin­de ilk mağazasını açtı. Ev tekstili ve aksesuarları alanında bilinen Türkiye’nin bir başka önemli markası Karaca Home, geçtiği­miz günlerde Moskova’daki Avia­park alışveriş merkezinde İsveçli H&M’in yerini kiralayarak Rus­ya’daki ilk mağazasını açtı.

Züccaciye sektörü de Rusya’da

Bu arada, Türkiye ev ve mut­fak gereçleri sektöründe faali­yet gösteren çoğu firma yatırım ve özellikle de ticaret için Rus­ya’yı gündemine almış durum­da. “Sektör olarak Rusya pazarı üzerinde hassasiyetle duruyo­ruz” diyen Züccaciyeciler Der­neği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Rusya-Ukrayna sava­şı sonrasında bu ülkeye ihraca­tın çok fazla arttığına işaret etti. Görüştüğümüz firma temsilci­lerinin bazıları yatırım için ‘bi­raz temkinli’ olsa da ticaretteki potansiyele işaret ediyor.

Depo açan Taç yeni iş modelini taşıyacak

Rusya’ya ilk kek kalıplarıyla online pazar yeri Ozon’da giren Taç, depo kurarak kendi ürün­lerinin dağıtımını da yapıyor. Mutfak ürünleri grubunda A plus segmente hitap etmek için üretim yapan marka, Rusya’da yerel bir şirket kurdu. Taç Mut­fak Eşyaları Yönetim Kurulu Üyesi Esra Kuştemir, “Evde otu­ran kadınlar, ürünlerimizi tanı­tıp satış yapacak, biz buradan kargolayacağız. Depolama, nak­liye, paketleme gibi tüm detaylar bize ait olacak” dedi.

Bayilerle pazara giren Hisar, hızlı büyüyecek

Bu yıl verimlilik artışı için otomasyon yatırımlarına ağır­lık verecek olan Hisar, ihracatta Rusya pazarına odaklanan mar­kalardan biri. Hisar Çatal, Kaşık ve Paslanmaz Madeni Eşya Baş­kanı İsmail Erdoğan, “Fuarlar­la birlikte Rusya pazarına daha fazla ağırlık vereceğiz. Bölgeye bayiler üzerinden ulaştık. Rus­ya’ya ihracatı artırmayı hedef­liyoruz. Biz ihracatçıyız, hangi tarafta kârlılık varsa, hangi pa­zarda potansiyel görürsek oraya yöneliriz” diye konuştu.

Keramika, ihracatını 1 yılda 4 kat artırdı

Keramika, Rusya pazarına 1 yıldır sofra eşyaları ihraç edi­yor. Keramika Dış Ticaret Müdü­rü Faruk Yüce, “Bu alanda Rus­ya’da sektör var, ancak gerek üre­tim yeteneği gerekse trendleri takip edebilme açısından biraz geri kalmış. Bizim Rusya’da re­kabet edebilirliğimiz çok yüksek. İhracatta ruble veya TL üzerin­den işlem yapabilmemiz de bü­yük avantaj. İhracatımızda çok yüksek bir payı yok ama öncesine göre satışlarımızda 4 kattan fazla artış var” dedi.

Şanlıurfa’dan termos satışları hızlanıyor

Türkiye’nin ilk yerli termos üreticisi Şanlıurfa merkezli Ter­mosan Çelik, Rusya pazarına ürün veren sektör markaların­dan biri. Termosan Çelik Genel Müdür Yardımcısı Zekeriya So­nuç, “Rusya’ya her yıl yükselen miktarlarda satış yapıyoruz. Ta­lep edilirse markalara özel fason üretim de gerçekleştiriyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Batı ülkelerinin Rusya’ya uygula­dığı ambargolar sonrası bu ülke­den ciddi talepler alıyoruz” ifade­lerini kullandı.

Ulutaş, gelen siparişleri karşılamaya çalışıyor

Mutfak eşyaları grubunda Kahramanmaraş merkezli üre­tim yapan Ulutaş, internet kana­lıyla gelen 3-4 paletlik satışı kon­teyner bazına taşımak istiyor. Bir firmanın temsilcisinden gelen siparişlerle Rusya’ya ürün ver­diklerini kaydeden Ulutaş Metal Mutfak Eşyaları Yönetim Kuru­lu Üyesi Ali Ulutaş, “Rusya’da 11 mağazası bulunan bir firma ile de Antalya’da bağlantı kurduk. Şu anda devamlılığı olan bir anlaş­mamız yok ama altyapımızı oluş­turuyoruz” diye konuştu.

Katma değerli ürünlere talebi değerlendirecek

Korkmaz Mutfak Eşyaları, Rusya’ya ürün vermeye devam ediyor. Türk markalarının üretim kalitesi ve gücü sayesinde dün­yanın her yerinden talep aldığı­nı söyleyen Korkmaz Perakende Mağazacılık Satış Müdürü Berna Altınay, “Batılı markaların bu pa­zardan çıkmasının yanında Rus­lar’ın kaliteli ürünlere olan ilgisi de bizi tercih sebebi yapıyor. Rus­lar, markayı da kaliteyi de seviyor. Biz de pazarın bu talebine cevap vermek için çalışıyoruz” dedi.

Kaynak URL