Tarımsal üretimde büyüme yavaşladı

İklim değişikliğinin etkileri, 1970 yılından bu yana hızla artış göster­meye devam ediyor. 2010-2019 ara­sında hayat tarzıyla birlikte hızla artan tüketim çılgınlığı ile sera gazı emisyon­larının artması sonucu dünyanın birçok yerinde gıda ve su güvenliği, sağlık, eko­nomi ve toplum konusunda yaygın olum­suz etkilere sebep oldu. Hükümetlerara­sı İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 2023 İklim Değişikliği Sentez Raporu’na göre küresel yüzey sıcaklığında, 1970 yılından bu yana daha hızlı artış yaşandığı ifade edildi. İnsan kaynaklı nedenlerle sıcaklı­ğın artma seviyesinin ise 1850-1900’den 2010-2019’a kadar 0,8’den 1,3 santigrat dereceye yükseldiği belirtiliyor.

Küresel ısınma sonucu yüzlerce yerel tür yok olurken, hem karada hem de ok­yanusta ölümler yaşanıyor. İklim deği­şikliğinin etkileri arasında okyanusların asitlenmesi, deniz seviyesinin yüksel­mesi, yağışlarda bölgesel olarak yaşanan düşüşler, çölleşme, kuraklık yer alıyor. Tüm bu yaşananlar ise kurak alanlarda ve donmuş arazilerde toprağın hızla bo­zulmasına neden oldu.

Şehir yaşamı da iklim değişikliğinden olumsuz etkileniyor

Deniz seviyesinin yükselişi, sıcaklığın hızla artışı ve ekstrem iklim olayları kıyı ve sulak alanların yüzde 50’sine yakını­nı, geçtiğimiz 100 yıl içinde yok etti. Gıda güvenliğini önemli boyutta etkileyen de­ğişim, buna bağlı olarak su güvenliğini de etkiledi. IPCC Raporu’na göre son 50 yıl­da küresel olarak tarımsal üretimde bü­yüme yavaşladı. İnsan sağlığının yanı sıra, geçim ve temel altyapıların olumsuz et­kilendiği değişiklik, şehirdeki sıcaklığın yükselmesine, hava kirliliğinin artması­na, altyapıların ise kısıtlı çalışmasına yol açtı. Öte yandan insanların fiziksel ve zi­hinsel sağlığı da bu süreçten olumsuz et­kilenmeye devam ediyor.

Kaynak URL